Ωmega Labs

Leybold Turbovac 50 Turbómolekuláris vákuumszivattyú

Elég csúnya karcolások, és benyo,ódások vannak rajta. Muszáj lesz felújítani.

turbo0_small
turbo1_small
turbo3_small
turbo4_small
turbo5_small
turbo6_small
turbo7_small
turbo8_small

2006-2012   © Omega Labs