Ωmega Labs

Pillangószelep:

Tányér:

fusor_pillango1

Tányér csatlakozása:

fusor_pillango2

Az egyik munkahenger felől:

fusor_pillango3

Végállásban ferde a tányér. Ezt az egyik munkahenger okozza, ami beljebb van a kelleténél.
Kijavítandó hiba.

fusor_pillango4

Leszedve a 2 munkahengert. Tulajdonképpen kézi karral is lehetne nyitni, és zárni:

fusor_pillango5

A munkahenger üreget lezáró kupak. A felső furat az, ami megszabja, hogy hol lesz a végállása a munkahengernek:

fusor_pillango6

Második furat a hengeren:

fusor_pillango7

Csavarral, lezáró kupakkal:

fusor_pillango8

Visszahelyezve a munkahengereket mostmár végállásban tökéletesen zár a tányér:

fusor_pillango9

2006-2012   © Omega Labs