Ωmega Labs

Lézer típusok

Először is fel kell osztani a lézereket, ezek lehetnek:

 Gázlézerek
 Vegyi lézerek
 Festéklézerek
 Fémgőz lézerek
 Szilárdtest lézerek
 Dióda lézerek
 Egyéb lézerek

A teljes fényspektrum:

SPEKTRUMf

GÁZLÉZEREK:   (GAS LASERS)
Hélium-neon lézer  (543.5 nm - 3.3913 μm)
Holográfia, színképelemzés, vonalkód megvizsgálás, beigazítás, optikai demonstrációk.

Argon lézer  (488.0 nm - 528.7 nm)
Retinális fotóterápia (cukorbetegségért), kőnyomás, más lézerek pumpálása, litográfia

Kripton lézer (416 nm - 799.3 nm)
Tudományos kutatás, argonnal keverik hogy fehér-világos lézereket hozzon létre, szórakoztató műsorok.

 
Xenon-ion lézer (UV és IR tartományban széles spektrum)
Tudományos kutatás.

Nitrogénlézer (337.1 nm)
Más lézerek pumpálása, légszennyezés mérés, tudományos kutatás, rezonátorüreg nélkül működhetnek

 Széndioxid-lézer (10.6 μm, 9.4 μm)
Anyagok vágása, olvasztása, sebészet, anyagmegmunkálás

 Szénmonoxid-lézer  (2.6 - 4 μm  ;  4.8 - 8.3 μm)
Fotóakusztikus színképelemzés, vágás, hegesztés

 Excimer lézer (193 nm* (ArF), 248 nm* (KrF), 308 nm* (XeCl), 353 nm* (XeF))
LASIK, sebészet, félvezető gyártáshoz használják még


VEGYI LÉZEREK:        (CHEMICAL LASERS)

 Hidrogén-fluorid lézer (2.7-2.9 μm)
Lézer fegyver kutatás, MW (megawatt) tartományban

 Nehézhidrogén-fluorid lézer (3.6 - 4.2 μm)
MIRACL, pulzált energialövedék, taktikai nagy energiájú lézer

 Kémiai oxigén-jód lézer 1.315 μm
Lézerfegyverzet, tudományos anyagkutatás, az U.S.-ben a hadsereg lézere, megawatt tartományban megy

FESTÉKLÉZEREK           (DYE LASERS)

• Festéklézerek (gyakorlatilag az UV től a mély IR-ig)
Kutatás, színképelemzés, anyagjel eltávolítás, izotópelválasztás, a többi funkció a festéktől függ


FÉM-GŐZ LÉZEREK       (METAL-VAPOR LASERS)
 
Hélium-kadmium lézerek (441.563 nm  ;  325 nm)
Nyomtatás, fluoreszkálós vizsgálatok, tudományos kutatás

 Hélium-higany lézerek (567 nm  ;  615 nm)
Ritka, tudományos kutatás, amatőr lézerszerkezet.

 Hélium-szelén (24 hullámhossz UV és IR közt)
Ritka, tudományos kutatás, amatőr lézerszerkezet.

 Rézgőz lézer (510.6 nm  ;  578.2 nm)
Bőrgyógyászat, nagy gyorsaságú fényképészet, festéklézereket pumpál

 Aranygőz lézer ( 627 nm)
Fotodinamikai terápia, bőrgyógyászat


 SZILÁRDTEST LÉZEREK         (SOLID-STATE LASERS)

 Rubin-lézer (694.3 nm)
Holográfia, tetoválás eltüntetés, minden idők első lézere

 Nd:YAG (1.064 μm  ;  1.32 μm)
Anyagalakítás, vágás, lézercélkijelölés, sebészet, kutatás, zöld lézer pumpálás, impuzusos, gyakori

 Er:YAG (2.94 μm)
Fogázat, periodontális skálázás

 Nd:YLF (1.047 μm  ;  1.053 μm)
Leginkább Titán-zafírhoz pumpálás, frekvencia kétszerezéshez

 Nd:YVO4 (1.064 μm)
Folyamatosüzemben használják, általában Titán-zafírral, vagy KTP-vel

 Nd:YCOB    Nd:YCa4O(BO3)3   (Neodymium ittrium kalcium oxoborát) (1.060 μm)
Nagy fényerejű zöld lézerekhez használják

 Nd:Glass (Üveg) (1.062 μm  ;  1.054 μm)
Extra nagy teljesítményen használják (terrawatt)  fúziós segédlézer, 3. felharmónikusát használják

 Ti:sapphire (Titánium zafír)  (650m-1100nm)
Színképelemzés, LIDAR, kutatás, ultraerős ultarövid impulzusok IR tartományban,

 Tm:YAG      (Túlium YAG) (2.0 μm)
LIDAR

 Yb:YAG       (Itterbium YAG) (1.03 μm)
Kilowattos folyamatosüzem, telekommunikáció, 25% elektromos hatásfok, hegesztés, vágás,

 Ho:YAG      (Holmium YAG) (2.1 μm)
 Szöveteltávolítás, vesekő eltávolítás, fogászat

 Ce:LiSAF ; Ce:LiCAF   (Cériummal szennyezett lítium stroncium-vagy kalcium- alumínium fluorid) (280nm-316nm)
Távoli légköri érzékelés, LIDAR, optikai kutatások
 147Pm+3 Glass    (Prométhium 147-el szennyezett foszfát üveg)  (933nm- 1098nm)
Radioaktív, egyszer demonstrálták 1987-ben, LLNL ben, egy ólom-indium-foszfát üveg etalonba

Erbium-itterbium üveg (1.53 μm - 1.56 μm)
Rúdba, vagy tányérformában csinálják, telekommunikáció

 U:CaF2   (Urán kalcium-fluorid)  (2.5 μm)
Első 4-es osztályú lézer (1960) és a második a lézerek közül (IBM), ma nem használják

 Sm:CaF2   (Szamárium kalcium-fluorid)  (708.5 nm)
Szintén IBM, ma már nem használatos, folyékony hélium hűtésű lézer

 F-center lézer (2.3 μm - 3.3 μm)
Színképelemzés


DIÓDALÉZEREK         (SEMICONDUCTOR LASERS)

 GaN  (0.4 μm)
Optikai lencsék

 AlGaAs  (0.63 μm-0.9 μm)  (Alumínium-germánium-arzenid)
Optikai lencsék, lézer pointerek, telekommunikáció, CD-olvasó lézer (780nm), pumpálás

 InGaAsP  (1.0 μm-2.1 μm)  (Indium-germánium-arzenidfoszfát)
Telekommunikáció, más lézer pumpálása, gyógyászat, megmunkálás

 Ólomsó  (3 μm-20 μm)
 Függőleges üregfelszín emittáló lézer (VCSEL) (850 nm-1500 nm)
Telekommunikáció

 Kvantum-kaszkád lézer (közép IR -től mély IR -ig) 
Kutatás, ütközés-elkerülés-radart tartalmazhatnak, ipari-folyamatvezérlés, és orvosi diagnosztika, mint például a lélegzetelemzők.

 Hibrid szilikon lézer  (közepes IR)
Kutatás

 EGYÉB LÉZERTÍPUSOK            (OTHER)

 Szabad elektronlézer   (100nm)
Légköri kutatás, anyagkutatás, orvoslás

 Nickel-féle szamáriumlézer  (7.3nm, röntgen)
Röntgensugár-lézer, lehetséges alkalmazásai a nagy felbontású mikroszkópok, és holográfia, DNS kutatás

 Raman lézer   (1 μm-2 μm)
Optikai erősítés, telekommunikáció, optikai SZOLITON


 Nukleáris meghajtású lézer  
Kutatás
 

2006-2012   © Omega Labs