Ωmega Labs

Állvány

Az állvány alpja 2 darab 15mm vastag, rétegelt falemez. A primer környékén már nincsenek facsavarok, mindent ragasztóval, illetve fa csappal rögzítettem. A fára 2 réteg UV álló parkettalakk került.

allvany1_small
allvany2_small
allvany3_small
allvanykerek_small
allvany4_small
allvany5_small
allvany6_small
allvany7_small
allvany8_small
allvany9_small
allvany10_small
teslaallujB_small

2006-2012   © Omega Labs